Termeni și condiții

Prezentul document conține termenii și condițiile de utilizare a site-ului www.xanaclass.ro (denumit în continuare “Termeni și Condiții”) și stabilește care sunt condițiile în care orice persoană poate vizita, accesa, sau utiliza în orice mod serviciile oferite prin intermediul site-ului.

Informăm utilizatorii care vizitează site-ul nostru că:

Prin “site” se înțelege în continuare website-ul de internet www.xanaclass.ro,

Prin “administratorul site-ului” se înțelege în continuare XANACLASS DENTAL CLINIC cu sediul în București, sector 3, Calea Călărașilor nr.176, bloc 59, scara A, apt 3,

Prin “utilizator” se înțelege în continuare orice persoană care vizitează și dorește să utilizeze site-ul www.xanaclass.ro.

Neacceptarea acestor “termeni și condiții” atrage obligația utilizatorului de a înceta accesarea site-ului și de a părăsi site-ul.

I. Limitarea răspunderii site-ului www.xanaclass.ro

Administratorul Site-ului nu oferă niciun fel de garanții sau răspundere pentru Conținutul Site-ului și în nicio situație nu poate fi făcut răspunzător pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din utilizarea oricărei părți, secvență, modul al Conținutului de pe Site sau din imposibilitatea utilizării acestuia, indiferent de cauza acesteia, ori din interpretarea eronată a oricăror prevederi ale Conținutului Site-ului.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că funcționarea Site-ului poate fi afectată de anumite condiții obiective, precum și că orice servicii oferite prin intermediul Site-ului sunt oferite potrivit principiului “așa cum sunt”, “așa cum sunt disponibile”, iar Utilizatorii folosesc aceste servicii pe riscul lor. În consecință, Administratorul Site-ului nu poate fi tras la răspundere nici cu privire la orice informații și date din Conţinutul Site-ului inclusiv, dar nu numai cele privind textul, imaginile, secvențele video, avatarurile, blogurile, sau orice altă activitate legată de utilizarea, precum și niciun alt efect juridic derivând din acestea.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că Administratorul Site-ului este absolvit de orice răspundere în eventualitatea producerii oricărei opriri, întreruperi, îngreunări, disfuncționalități sau erori în funcționarea Site-ului precum și în orice situație în care nu ar dovedi cert că orice erori sau probleme de natură tehnică din cele menționate mai sus se datorează în mod direct și exclusiv culpei grave a Administratorului Site-ului. 

În mod expres, Utilizatorii înțeleg și acceptă că Administratorul Site-ului este absolvit de orice răspundere pentru orice fel de daune directe, indirecte, incluzând dar fără a se limita la pierderi de profit, vad comercial sau alte pierderi intangibile, rezultate din utilizarea Conținutului Site-ului în orice mod sau orice efecte juridice derivând din aceasta.

Utilizatorii înțeleg și accepta că Administratorul Site-ului este absolvit de orice răspundere pentru mesajele publicitare postate pe Site sau prin intermediul Serviciului, precum și pentru bunurile sau serviciile furnizate de către autorii acestor mesaje publicitare.

În cazurile de forță majoră Administratorul Site-ului și / sau operatorii, directorii, angajații și reprezentanții săi, sunt exoneraţi total de răspundere. Cazurile de forță majoră includ, dar nu se limitează la acestea, erori de funcționare ale echipamentului tehnic al Administratorului Site-ului, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, virușii informatici, atacurile informatice de orice fel și interferarea cu programe informatice malițioase, accesul neautorizat în sistemele Site-ului, erorile de operare, grevă etc.

Utilizatorii sunt de acord să protejeze, să asigure și despăgubească integral pe Administratorul Site-ului și / sau pe operatorii, directorii, angajații și reprezentanții săi de și împotriva oricăror cereri, pretenții, acțiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzând, fără nici un fel de limitare, onorariile avocaților, experților si consultanților sau executorilor, taxe judiciare, notariale sau de executare), cheltuieli, judecăți, decizii, amenzi, regularizări sau alte obligații rezultate sau relaționate cu orice altă acțiune a Utilizatorului în legătură cu utilizarea necorespunzătoare a Site-ului/Serviciului sau orice alt aspect în legătură cu Site-ul/Serviciul.

II. Protecția datelor personale

Conform cerințelor Regulamentului 679/2016 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, Administratorul Site-ului va administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de Utilizatori. Prin completarea pe Site a formularului de contact / programare  sau orice altă modalitate de preluare a unor astfel de date personale, Utilizatorul declară că este de acord ca toate datele personale să fie incluse în baza de date a Administratorului Site-ului și își dă acordul expres și neechivoc ca toate datele personale să fie stocate și utilizate pentru  primirea de mesaje de informare la adresele de e-mail comunicate și transmiterea de email-uri/mesaje informative.

Vă invităm să citiți cu atenție Politica de confidențialitate a acestui Site și Politica privind modulele cookies.

III. Drepturi asupra conținutului site-ului

Este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția totală sau parțială, integrală sau modificată a conținutului acestui Site sau a oricărei părți a acestuia efectuate în orice alte scopuri decât cele personale; în caz contrar, se vor aplica sancțiunile legislației în vigoare, prima etapă fiind rezolvarea situației pe cale amiabilă, iar dacă acest lucru nu va fi posibil, părțile se vor întâlni în instanță.

IV. Legătura cu alte site-uri

Utilizatorul înțelege această legătură a site-ului inițial cu alte posibile site-uri și acceptă totodată trimiterea pe site-uri noi care pot conține produse, furnizori, cazuistică sau posibile articole ale unor blogg-uri etc. Utilizatorii sunt rugați să citească în prealabil Politicile de confidențialitate, Termenii și Condițiile și Politicile de utilizare cookies ale acestor site-uri.

V. Legea aplicabilă. Litigii

Drepturile și obligațiile Utilizatorilor și ale Administratorului Site-ului, prevăzute de Termeni și Condiții, precum și toate efectele juridice pe care le produc Termenii și Condițiile vor fi interpretate și guvernate în conformitate cu legea română în vigoare. Orice litigiu născut din sau în legătură cu Termenii și Condițiile va fi soluționat pe cale amiabilă. În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul va fi soluționat de către instanța judecătorească română competentă aflată în raza teritorială a municipiului București.

VI. Modificarea termenilor și condițiilor

Administratorul Site-ului are dreptul de a modifica oricând și în orice mod oricare dintre prevederile din Termeni și Condiții sau Termenii și Condițiile în întregime, fără nicio notificare prealabilă și fără a fi obligat să îndeplinească vreo altă formalitate față de Utilizatori. Orice modificare va fi considerată ca fiind acceptata deplin și necondiționat de către oricare dintre Utilizatori prin simpla utilizare sau accesare a oricărei facilități oferite de Site sau de Serviciu, ori prin accesarea Site-ului, intervenite oricând după operarea modificării, iar neacceptarea oricărei modificări atrage obligația respectivului Utilizator de a înceta de îndată accesarea Site-ului și / sau utilizarea în orice mod a Serviciului.

 


Adresa noastră este:

Xanaclass Dental Clinic

home 38x38 Calea Călăraşilor nr. 176, Bloc 59, Scara A, Apt.3, Parter, Sector 3, București
email 38x38 email: clinicadentara@gmail.com
Sună acum! Tel. programări:
 0722 649 049